junior CZECH MTBO team


Přejdi k navigaci

Nominace na JWOC, 20.-28.8.2011 Vincenza, Veneto (Itálie)


Junioři: 3 (4)H + 4D
pozn.: 4. nominovaný pouze v případě odpovídající výkonnosti

Nominační závod: Pravděpodobně middle 2. 7.2011 v rámci 5days v Plzni – VPM (sloučení tratí D20+D21E a H20+H21E pro tento závod). Bude upřesněno.
Uzávěrka nominace: po skončení 5days v Plzni


Nominační kritéria:

Přímá nominace – Kryštof Bogar, Marie Březinová, Magdalena Seifertová – za individuální medaile z JWOC 2010 (podmínkou je odpovídající výkonnost a zdravotní stav)
H20 - vítěz nominačního závodu (s ohledem na případně sloučené tratě)
D20 - vítězka nominačního závodu (s ohledem na případně sloučené tratě) (pouze vítězové – v případě, že ten (ta) již nominaci získal(a), toto pravidlo se neuplatňuje)
Další závodníci(ce) budou nominováni vždy do počtu na základě návrhu šéftrenéra JRD po schválení komisí reprezentace. Při nominaci bude zohledněno (bez ohledu na pořadí):
• výsledky jarních závodů ČP 2011 v kategoriích DH20 a DH21E
• budoucí reprezentační perspektiva (zejména v případě posledních nominovaných)
• předchozí výsledky dosažené na světové scéně
• stupeň trénovanosti a cyklistické výkonnosti
• přístup, aktivita

Dále bude dle stejných podmínek jako v bodě 3 určen necestující náhradník pro každou kategorii.
Pokud se některý či některá z nominovaných podle pravidel 1-3 vzdá nominace, bude na jeho či její místo nominován náhradník podle pravidla 4.
Poslední pravidlo s právem veta vůči všem předchozím – nominovat dle předchozích kritérií se může pouze závodník(ce) s budoucí perspektivou v MTBO. Tzn. NE závodník, který bez zásadního objektivního důvodu neodjezdí významnější množství závodů ČP 2011.


Nominace na EYOC, 16.-24.9.2011 Leningrad Region (Rusko)


Dorostenci: 1 (3)H + 2 (3)D
pozn.: 2. resp. 3. nominovaný(á) pouze v případě odpovídající výkonnosti
Uzávěrka nominace: po skončení 5days v Plzni


Nominační kritéria:

Nominovaní v kategoriích DH20 na JWOC
Další závodníci(ce) budou nominováni vždy do počtu na základě návrhu šéftrenéra JRD po schválení komisí reprezentace. Při nominaci bude zohledněno (bez ohledu na pořadí):
• výsledky jarních závodů ČP 2011 v kategoriích DH17 a DH20
• budoucí reprezentační perspektiva
• předchozí výsledky dosažené na světové scéně
• stupeň trénovanosti a cyklistické výkonnosti
• přístup, aktivita

Dále budou dle stejných podmínek jako v bodě 2 určeni necestující náhradníci pro obě kategorie.
Pokud se některý či některá z nominovaných podle pravidel 1-2 vzdá nominace, bude na jeho či její místo nominován náhradník podle pravidla 3.
Poslední pravidlo s právem veta vůči všem předchozím – nominovat dle předchozích kritérií se může pouze závodník s budoucí perspektivou v MTBO. Tzn. NE závodník (ce), který(á) bez zásadního objektivního důvodu neodjezdí významnější množství závodů ČP 2011.

Finanční podpora nomimovaným k účasti na JWOC a EYOC bude odstupňována dle týchž kriterií.

V Praze 1.12.2010
Ing.Petr Lukavec – šéftrenér RD juniorů a Výběru dorostu
JWOC 2010 Montealegre Portugalsko
MS PORTUGALSKO 2010

EYOC + EJOC Gdańsk Polsko
Evropský pohár 2010

MTB-O Camp Dansko
Tréninkový kemp 2011

Český svaz orientačních sportů - sekce MTBO
Český svaz orientačních sportů